INSPRAV, spol. s r.o.

ČINNOSTI


HLAVNÍ ČINNOSTI

1. Správa objektů:

Činnosti spojené se správou objektů provádíme zejména pro partnery Letiště Praha, a.s. a Menzies Aviation(Czech), s.r.o.

  Menzies Aviation (Czech), s.r.o.
  - správa budovy
  - údržba komunikací a zeleně
  - obsluha a údržba energetického zařízení
  - obsluha a údržba zdravotechnického zařízení
  - revize a údržba zařízení pro zásobování požární vodou

  Letiště Praha, a.s.
  - zajišťování provozu plynových kotelen včetně vedení dokumentace dle platné legislativy
  - obsluha a údržba vzduchotechnických zařízení
  - obsluha a údržba zdravotechnického zařízení
  - obsluha a údržba chladících systémů
  - revize, údržba a oprava stabilního hasícího zařízení
  - revize a údržba zařízení pro zásobování požární vodou

  UniCredit Bank Czech Republic, a.s
  - služby v oblasti energetika VZT/AC
  - služby v oblasti energetika vytápění
  - služby v oblasti energetika MaR

  ALPHA FLIGHT a.s.
  - zajišťování provozu výměníkové stanice včetně vedení dokumentace dle platné legislativy
  - obsluha a údržba vzduchotechnických zařízení
  - obsluha a údržba zdravotechnického zařízení
  - obsluha a údržba chladících systémů
  - revize a údržba zařízení pro zásobování požární vodou
  - údržba komunikace v zimním období

2. Revize, údržba a oprava stabilního a polostabilního hasícího zařízení:

Revize provádíme od evidence do provozních knih zařízení, přes revizi, údržbu, případnou opravu po vystavení konečného revizního protokolu. Máme oprávnění vykonávat revize od výrobců zařízení Caccialanza, Tyco Fire & Integrated Solutions, Rosenbauer, PZB Znojmo, ABB Lummus a Bocciolone. Zaměstnanci jsou také proškolení na revize a kontroly zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty). K provádění výše uvedených činností jsou potřebné i práce ve výškách za pomocí horolezecké techniky. To znamená možnosti oprav i v prostorách, kde nelze použít lešení. Činnosti spojené s hasícím zařízením jsou prováděny dle platné legislativy, ČSN, předpisů výrobce SHZ pro preventivní údržbu a opravy a na základě podnikových směrnic.

  Tyto práce provádíme pro:
  - Česká rafinérská, a.s. - provoz Litvínov
  - SYNTHOS Kralupy a.s.
  - Paramo, a.s. - provoz Pardubice
  - Letiště Praha, a.s.
  - České aerolinie a.s.
  - MERO ČR, a.s.

3. Rekonstrukce stabilního chladícího a hasícího zařízení

Jedná se o výměnu potrubí a komponentů stabilního chladícího a hasícího zařízení. Práce jsou prováděny za pomocí horolezecké výbavy a plošiny.

  Tyto práce provádíme pro:
  - Česká rafinérská, a.s.
  - SYNTHOS Kralupy a.s.
  - Paramo, a.s. - provoz Pardubice
  - Letiště Praha, a.s.

4. Ve spolupráci s expertní kanceláří pro techniku a prostředí zajišťujeme

  - Vzduchotechnika a chlazení
  - Ústřední vytápění
  - Zdravotně-technické instalace
  - Přípravné organizace provozu a údržby
  - Výskyt havárií a poruch

Vaše problémy budou řešit přední odborníci v oboru techniky prostředí a lékařské prevence, kteří využívají jak nejmodernějších teoretických poznatků ve zmíněných oborech, tak dlouholetých zkušeností z praxe.VEDLEJŠÍ ČINNOSTI

1. Instalatérské a topenářské práce

  - instalace klasických materiálů pozink a ocel se spojováním pomocí fitinek nebo svařováním
  - instalace materiálem měď ( Cu ) se spojováním pomocí difusního pájení
  - instalace systémem REHAU - síťovaný polyetylen, spojovaný hydraulickým lisem
  - instalace systém GEBERIT - spojovaný lisováním, vysoce kvalitní švýcarský systém
  - instalace materiálu PVC - odpadový systém i jako náhrada litiny a kameniny
  - instalace materiálů PP a PPR systém EKOPLASTIK, spojovaný polyfusním svařováním.
  - instalace předizolovaných potrubních systémů ISOPLUS, WIRSBO, FiNTHERM pro TUV, SV a topení
  - dodávka a instalace sanitární techniky (standard i luxus) podle přání zákazníka a příslušného projektu.
  - montáž podlahových rozvodů topení - kompletní montáž top. systému
  - montáž a projekce vým. stanic s komplex. regulací.
  - topné systémy – instalace kotlů

2. Zámečnické práce

  - klasická zámečnická výroba - regály, poklopy, rámy, vrata, konstrukce
  - zajištění svářečských prácí - el. obloukem, plamenem
  - výroba, montáž potrubních systémů potrubí, armatur, opravy

3. Natěračské práce

  - nátěry konstrukcí, potrubí, nádrží, betonových podlah a zdí, nátěry ve výškách

4. Výškové práce

  - práce ve výškách ve všech uvedených oborech vyškolenými pracovníky za pomoci horolezecké techniky

5. Zemní a výkopové práce

  - práce středního rozsahu i ve stísněných prostorech pomocí rypadla UNC - 750 a rypadla ORTAS

6. Dodávka materiálu

  - nákup a dovoz materiálu
  - vypracování cenové nabídky

7. Firma se podílí na podpoře mladých fotbalistů FK Otvovice a dostihového sportu


FK Otvovicepohár pro FK Otvovice

8. Dostihová a sportovní stáj Insprav, spol. s r.o.

  - fimra Insprav je k vidění v dostihovém a parkurovém sportu

© 2009 INSPRAV, spol. s r.o. | created by MediaBros s.r.o.