INSPRAV, spol. s r.o.

HISTORIE


autopark INSPRAV, spol. s r.o. Firma INSPRAV, spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Původní náplní práce, byly klasické vodoinstalatérské práce. S příchodem nových pracovníků a rostoucím objemem prací, se firma zaměřila nejen na nové druhy instalačních materiálů, ale i na širší spektrum prováděných prací.

Firma začala provádět i práce zámečnické, topenářské, výškové, zemní, výkopové, ale také se začala uplatňovat ve správě objektů a k tomu potřebných zaměření.

V některých požadovaných oborech, např. větší stavební úpravy, elektromontážní práce většího rozsahu a projekční práce, firma INSPRAV, spol. s r.o. spolupracuje s kooperačními firmami.

V roce 1995 začala firma INSPRAV, spol. s r.o. provádět údržbu a opravy stabilního hasícího zařízení výrobce SHZ, spol. s r.o. Vysoké Mýto, údržbu a kontroly SHZ firmy Rosenbauer, údržbu a kontroly zařízení pro zásobování požární vodou a v roce 2000 firma získala oprávnění na provádění kontrol a oprav SHZ výrobce Caccialanza.

V současné době provádí firma INSPRAV, spol. s r.o. široký rozsah výše uvedených prací, s příslušnými oprávněními pro konkrétní typy prací a používané materiály, jelikož disponuje špičkovým strojním a technickým vybavením, dokáže firma již zmíněné profese provádět na základě přání zákazníka i v případě naléhavých situací.

© 2009 INSPRAV, spol. s r.o. | created by MediaBros s.r.o.